Dzień: 26 listopada 2020

0 (0)">
Dokumenty

Prezesie Schab, Sędzia Tuleya jest nieprzerwanie uprawniony do wykonywania wszystkich zadań sędziego sądu okręgowego (SSP „Iustitia”) 0 (0)

List Zarządu Oddziału w Warszawie Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” do Piotra Schaba, prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie Szanowny Panie Prezesie, jako Zarząd Oddziału w Warszawie Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” wzywamy Pana do niezwłocznego powstrzymania czynnościDalej