Prokuratorzy solidarni z sędzią Igorem Tuleyą

0
(0)

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia wobec uchwały Izby Dyscyplinarnej SN o zezwoleniu na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziego Igora Tuleyi

Zarząd Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia z wielką dezaprobatą przyjął uchwałę Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w przedmiocie zezwolenia na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie Igora Tuleyi za czyn określony w art. 231 kodeksu karnego w związku z wydaniem orzeczenia w trybie kontroli instancyjnej postanowienia o umorzeniu śledztwa w sprawie obrad Sejmu RP w sali kolumnowej.

Zgodnie z art. 181 Konstytucji sędzia nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej bez uprzedniej zgody sądu. Biorąc pod uwagę najdonioślejszą w najnowszych dziejach sądownictwa uchwałę składu połączonych Izb Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 roku (BSA I-4110-1/20), a także orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 8 kwietnia 2020 roku, z których jednoznacznie wynika, że Izba Dyscyplinarna nie posiada przymiotu niezależnego i bezstronnego sądu, uchwała o wyrażeniu zgody na pociągniecie do odpowiedzialności karnej sędziego Igora Tuleyi nie może być uznana za skuteczną.

Wykładnia dotycząca statusu Izby Dyscyplinarnej zawarta w orzeczeniu TSUE z 4 kwietnia 2020 roku oraz w uchwale Sądu Najwyższego 23 stycznia 2020 roku wiążą każdy sąd, a także każdy organ władzy państwowej w Polsce. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zanegował działalność Izby Dyscyplinarnej w płaszczyźnie ustrojowej oraz personalnej, wskazując kryteria, jakie muszą spełniać osoby pełniące funkcję sędziego, a w konsekwencji ustanowił zakaz pełnienia czynności orzeczniczych przez osoby tych kryteriów nie spełniające.

Pomimo jednoznacznego stanowiska TSUE i Sądu Najwyższego, skład Izby Dyscyplinarnej w osobach: Piotra Niedzielaka, Konrada Wytrykowskiego oraz Jarosława Sobutki kontynuował procedowanie, doprowadzając do wydania orzeczenia o uchyleniu immunitetu, które w swej treści jest odmienne od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez Izbę Dyscyplinarną.

Takie stanowisko stanowi ugruntowanie niebezpiecznych precedensów pozwalających na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej każdego sędziego za wydanie orzeczenia, które z jakichkolwiek powodów nie spodoba się Ministrowi Sprawiedliwości-Prokuratorowi Generalnemu oraz jego podwładnym, mającym ogromną władzę w sferze wdrażania postępowań karnych oraz dyscyplinarnych.

Oceniamy, iż w sytuacji braku jakichkolwiek podstaw wskazujących na bezprawne działanie sędziego Igora Tuleyi w procesie orzeczniczym – jest to kolejny przejaw niedopuszczalnej ingerencji w niezawisłość sędziowską przy wykorzystaniu środków dyscyplinarnych oraz karnych.

Nie budzi wątpliwości, iż temu celowi miało służyć powołanie Izby Dyscyplinarnej oraz wprowadzenie daleko posuniętych zmian w postępowaniu dyscyplinarnym, dającym szerokie uprawnienia czynnikowi politycznemu, który jest reprezentowany przez Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego.

Niestosowanie się do orzeczenia TSUE aktualizuje konieczność oceny odpowiedzialności członków Izby Dyscyplinarnej co do wydanego postanowienia z perspektywy oczywistego i rażącego naruszenia prawa. Bezsprzeczne jest to, że kwestionowanie lub ignorowanie orzeczeń TSUE stanowi naruszenie Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, będącego ratyfikowaną umowę międzynarodową, to jest źródłem prawa nadrzędnym wobec przepisów ustawowych. W konsekwencji takie działanie może wiązać się z odpowiedzialnością karną za przestępstwo nadużycia uprawnień określone w art. 231 § 1 kodeksu karnego.

Zarząd Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia, wypowiadając się w imieniu wszystkich członków Stowarzyszenia, ale także w imieniu wielu szeregowych prokuratorów zagrożonych podobnymi działaniami władzy politycznej, wyraża pełną solidarność z sędzią Igorem Tuleyą, mając świadomość, iż podobne działania w niedługim czasie mogą dotknąć także innych sędziów i prokuratorów, tak jak to miało już uprzednio miejsce w odniesieniu do sędzi Beaty Morawiec czy prokuratorów: Justyny Brzozowskiej i Józefa Michała Gacka.

Jako polscy, niezależni prokuratorzy wyrażamy najgłębsze przekonanie, iż działania tego rodzaju nie złamią niezawisłości sędziowskiej oraz niezależności prokuratorskiej, ale będą motywacją do dalszej pracy na rzecz zachowania demokratycznego państwa prawnego i powrotu zasady prymatu prawa nad polityką, przypominając sentencję umieszczaną dawniej w Polsce w salach rozpraw sądowych – Iustitias vestras iudicabo.

Zarząd Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia

Warszawa, 26 listopada 2020 r.

 

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments