Dzień: 11 marca 2019

Publicystyka

Ewa Łętowska: Mylące etykiety

W latach powojennych sądy oficjalnie negowały – ze względów taktycznych – istnienie własnej samodzielności interpretacyjnej aby uniemożliwić wypaczenia stosowania prawa na skutek upolitycznionej interpretacji i imputowały woli ustawodawcy treść rozstrzygnięcia, o jakim decydowały. Czym innymDalej