Dzień: 19 marca 2019

0 (0)">
Publicystyka

Paweł Burzyński, Grażyna Stanek: O konieczności reformy prokuratury w Polsce – uwagi krytyczne na tle polskich doświadczeń w kształtowaniu ustroju prokuratury. Głos w dyskusji 0 (0)

Zmiany ustroju prokuratury w Polsce, jakie dokonały się po 1989 r., bardzo dobrze obrazują brak jednolitej koncepcji ze strony czynnika politycznego na organizację tej instytucji, a nawet można zaryzykować twierdzenie, że płaszczyzna normatywna zmian dotyczącychDalej