Dzień: 11 stycznia 2019

5 (2)">
Komentarze i opinie

Okiem sędziego: Na kłopoty sędzia Niedzielak! 5 (2)

http://www.sn.pl/aktualnosci/SitePages/Komunikaty_o_sprawach.aspx?ItemSID=254-271e0911-7542-42c1-ba34-d1e945caefb2&ListName=Komunikaty_o_sprawach [https://monitorkonstytucyjny.eu/archiwa/7557] A więc podsumujmy krótko sytuację. Wybrany w nieważnym konkursie przez organ podający się za Krajową Radę Sądownictwa, w nieuczciwej procedurze niegwarantującej skutecznych narzędzi kontroli podejmowanych rozstrzygnięć, zasiadający de facto i de iure wDalej