Izba Cywilna Sądu Najwyższego czeka na trzy rozstrzygnięcia TSUE a Małgorzata Manowska jest zażenowana „proceduralną przemocą”

0
(0)

Według opublikowanego 30 czerwca komunikatu na stronie internetowej Sądu Najwyższego, 29 czerwca 2021 r. odbyły się dwa Zgromadzenia Sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, którym przewodniczył Prezes Sądu Najwyższego kierujący pracami Izby Cywilnej [SSN Dariusz Zawistowski]. W obu uczestniczyło 25 sędziów Izby Cywilnej. Dwoje sędziów było nieobecnych.

Przedmiotem pierwszego zgromadzenia było rozpatrzenie i przyjęcie informacji rocznej z działalności Izby Cywilnej za rok 2020. Na wniosek członków Zgromadzenia Prezes kierujący pracami Izby Cywilnej rozszerzył porządek obrad o podjęcie uchwały w przedmiocie nieobsadzonych stanowisk sędziowskich w Izbie Cywilnej.

Informacja roczna została przyjęta jednogłośnie. Natomiast większością 15 głosów (przy 8 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących) przyjęto pierwszy z dwóch projektów uchwały w przedmiocie nieobsadzonych stanowisk sędziowskich w Izbie Cywilnej.

Przedmiotem drugiego Zgromadzenia Sędziów Izby Cywilnej SN był wybór trzech kandydatów na stanowisko Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracami Izby Cywilnej.

Na wniosek członków Zgromadzenia, jego Przewodniczący rozszerzył porządek obrad tego zgromadzenia o podjęcie uchwały w przedmiocie jego odroczenia.

Wniosek o odroczenie zgromadzenia wyborczego został poddany pod głosowanie i przegłosowany większością 15 głosów przeciwko 10 głosom. Na mocy tej decyzji, Zgromadzenie Sędziów Izby Cywilnej podjęło uchwałę o odroczeniu jego obrad do czasu zakończenia postępowań toczących się przed Trybunałem Sprawiedliwości UE w sprawach:

C-791/19 (Komisja przeciwko Polsce w sprawie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego oraz modelu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów),

C-487/19 (dotycząca pytania prejudycjalnego w sprawie dotyczącej prawidłowości obsadzenia Sądu Najwyższego),

C-508/19 (pytanie prejudycjalne zadane w sprawie o ustalenie nieistnienia stosunku służbowego sędziego SN).

Oświadczenie Pierwszego Prezesa SN dr hab. Małgorzaty Manowskiej w związku z odroczeniem Zgromadzenia Sędziów Izby Cywilnej SN zwołanego w celu wyłonienia kandydatów na stanowisko Prezesa SN kierującego pracą Izby Cywilnej:

Pragnę wyrazić zażenowanie faktem podjęcia w dniu 29 czerwca br. przez Zgromadzenie Sędziów Izby Cywilnej SN, zwołane w celu wyłonienia kandydatów na stanowisko Prezesa SN kierującego jej pracami, decyzji o odroczeniu posiedzenia.

Podczas obrad Zgromadzenia Sędziów Izby Cywilnej, które odbyło się tego samego dnia i w tym samym składzie, podjęto uchwały w przedmiocie przyjęcia informacji rocznej o pracach Izby oraz w przedmiocie nieobsadzonych stanowisk sędziowskich w tej Izbie. Nie były wówczas zgłaszane żadne wątpliwości co do możliwości procedowania oraz podjęcia uchwał z udziałem wszystkich sędziów Izby Cywilnej. W świetle tych faktów, nie sposób wskazać racjonalnych powodów, dla których podczas drugiego Zgromadzenia Sędziów Izby Cywilnej, obradującego tego samego dnia i w tym samym składzie, doszukano się okoliczności uniemożliwiających podjęcie decyzji w przedmiocie przedstawienia kandydatów na stanowisko Prezesa SN kierującego pracą tej Izby. Nie sposób uznać za zgodne z prawem lub racjonalne twierdzeń, w myśl których większość zgromadzenia sędziów Izby Sądu Najwyższego mogłaby decydować o tym, w których sprawach mniejszość sędziów może brać udział w podejmowaniu decyzji, a w których nie może.

Fakt podjęcia przez Zgromadzenie Sędziów Izby Cywilnej decyzji o odroczeniu zgromadzenia wyborczego uznaję za kolejny przejaw proceduralnej przemocy, mającej na celu bezprawną stygmatyzację i wykluczenie sędziów powołanych na stanowiska w Sądzie Najwyższym na podstawie wniosku Krajowej Rady Sądownictwa obecnej kadencji.

W związku z wyrażeniem przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego stanowiska podającego w wątpliwość prawo niektórych sędziów do uczestniczenia w procesie wyłaniania kandydatów na stanowisko Prezesa SN kierującego pracą tej Izby, pragnę podkreślić, że te same wątpliwości należy odnosić również do decyzji Zgromadzenia Sędziów Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN podjętej 21 kwietnia br., przedstawiającej listę kandydatów na stanowisko Prezesa tej Izby. Jeśli stanowisko przyjęte w uchwale Zgromadzenia Sędziów Izby Cywilnej uznać za dopuszczalne, powstać mogłyby wówczas zasadnicze wątpliwości co do tego, czy lista kandydatów na Prezesa SN kierującego pracą Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN może stanowić ważną podstawę powołania.

Małgorzata Manowska
Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments