Tag: Izba Cywilna Sądu Najwyższego

5 (2)">
Poza działami

Prawo nie służy rządzącym, ale rządzonym, a na straży ich praw stoją niezawisłe sądy, których orzeczenia trzeba respektować – Michał Romanowski w mowie końcowej w sprawie Pawła Juszczyszyna 5 (2)

Prof. Michał Romanowski w liście do redakcji napisał m. in.: „Po wyroku SO w Olsztynie w sprawie Pawła Juszczyszyna obiecałem, że opublikuję tekst mojej mowy końcowej. Dużą część mojego wystąpienia poświęciłem pani Manowskiej. Pani ManowskaDalej

5 (3)">
Państwo

Małgorzata Manowska wykonuje wolę prezydenta podporządkowania wymiaru sprawiedliwości władzy politycznej – Uchwała SSP Iustitia 5 (3)

Uchwała Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia w sprawie powołania Prezesa Izby Cywilnej Sądu Najwyższego Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia z dezaprobatą odnotowuje kolejny krok Prezydenta RP przybliżający do ostatecznego i całkowitego upolitycznienia Sądu Najwyższego i wymiaru sprawiedliwościDalej