Tag: Węgry

5 (1)">
Świat

Rzecznik Generalny TSUE: Trybunał powinien oddalić skargę Węgier, popieranych przez Polskę, na rezolucję Parlamentu Europejskiego 5 (1)

W przedstawionej 3 grudnia Opinii rzecznika generalnego Michala Bobeka w sprawie C-650/18 Węgry przeciwko Parlamentowi Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej powinien oddalić skargę Węgier na rezolucję Parlamentu Europejskiego w sprawie uruchomienia procedury stwierdzenia istnienia wyraźnego ryzykaDalej

0 (0)">
Świat

Trybunał Sprawiedliwości UE: Węgierska ustawa o szkolnictwie wyższym, wymierzona w Uniwersytet Środkowoeuropejski G. Sorosa, jest sprzeczna z prawem Unii (franc.) 0 (0)

6 października Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku w sprawie o sygnaturze C-66/18 – Komisja przeciw Węgrom – uznał, że warunki, postawione  zagranicznym uczelniom, prowadzącym działalność edukacyjną na Węgrzech przez węgierską ustawę o szkolnictwie wyższym,Dalej

0 (0)">
Poza działami, Świat

Frankowicze, bądźcie czujni: ważny wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie węgierskiego pytania prejudycjalnego 0 (0)

WYROK TRYBUNAŁU (trzecia izba) z dnia 11 marca 2020 r.(*) Odesłanie prejudycjalne – Ochrona konsumentów – Dyrektywa 93/13/EWG – Nieuczciwe warunki w umowach konsumenckich – Umowa kredytu denominowanego w walucie obcej – Artykuł 4 ust. 1 – Uwzględnienie wszystkich pozostałych warunkówDalej