Tag: Roman Giertych

0 (0)">
Poza działami

Roman Giertych i Wojciech Hermeliński przed senacką Komisją Nadzwyczajną ds. wyjaśnienia przypadków nielegalnej inwigilacji (zapis video) 0 (0)

26 stycznia przed senacką Komisją Nadzwyczajną ds. wyjaśnienia przypadków nielegalnej inwigilacji, ich wpływu na proces wyborczy w RP wyjaśnienia składali mec. Roman Giertych i Wojciech Hermeliński, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, były przewodniczący Państwowej KomisjiDalej

5 (2)">
Państwo

Wojciecha Hermelińskiego, wysłuchanego przez senacką Komisję Nadzwyczajną ds. nielegalnej inwigilacji, votum separatum od wyroku TK w sprawie K 23/11 z 30 lipca 2014 5 (2)

26 stycznia 2022 r. przed senacką Komisją Nadzwyczajną ds. wyjaśnienia przypadków nielegalnej inwigilacji, ich wpływu na proces wyborczy w RP wyjaśnienia składał Wojciech Hermeliński, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, były przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej.Dalej

0 (0)">
Dokumenty

Trybunał Sprawiedliwości UE: Opinia Rzecznika Generalnego Michala Bobeka w dyscyplinarnej sprawie Romana Giertycha (Komunikat i tekst opinii) 0 (0)

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO MICHALA BOBEKA przedstawiona w dniu 17 czerwca 2021 r.(1) Sprawa C‑55/20 Ministerstwo Sprawiedliwości przy udziale: Pierwszego Zastępcy Prokuratora Generalnego, Prokuratora Krajowego oraz Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez SądDalej