Tag: Rada Europy

5 (2)">
Poza działami

Dunja Mijatović – Komisarz Praw Człowieka RE wyraziła zaniepokojenie działaniami rzeczników dyscyplinarnych przeciwko sędziom Markiewiczowi i Juszczyszynowi 5 (2)

KOMISARZ PRAW CZŁOWIEKA RADY EUROPY DUNJA MIJATOVIĆ RAPORT PO WIZYCIE W POLSCE W DNIACH 11 – 15 MARCA 2019 R. „48. Komisarz jest również zaniepokojona licznymi otrzymanymi doniesieniami dotyczącymi wszczęcia postępowań dyscyplinarnych przeciwko sędziom i prokuratoromDalej

5 (3)">
Poza działami

Międzynarodowa Unia Adwokatów zachęca polskie władze do podjęcia środków niezbędnych dla przywrócenia obywatelom polskim wiary w polski system sądowniczy 5 (3)

Rada Zarządzająca UIA [Union Internationale des Avocats – Międzynarodowa Unia Adwokatów] (UIA Governing Board) na 63. Kongresie w Luksemburgu niniejszym uchwala Rezolucję, w której wyraża głębokie zaniepokojenie alarmującymi próbami osłabienia praworządności w wielu regionach świata,Dalej