Tag: Oświadczenie o stanie majątku

0 (0)">
Trybunał

Małgorzata Manowska oczekuje, że TK uzna za niekonstytucyjne jawność oświadczeń majątkowych sędziów oraz oświadczenia ich małżonków/małżonek 0 (0)

Jak informuje komunikat Sądu Najwyższego, opublikowany 22 grudnia, przyczyną złożenia wniosku do Trybunału Konstytucyjnego „były liczne wątpliwości zgłaszane Pierwszej Prezes od dawna przez sędziów, a związane z obowiązkiem złożenia oświadczenia o stanie majątkowym ich małżonkówDalej

5 (2)">
Poza działami, Trybunał

Stefan Drzazga jr.: Nie poznamy oświadczeń majątkowych sędziów TK, bo media „sensacyjnie” opisują ich majątki? Czyli o oficjalnych powodach odmowy ujawnienia oświadczeń majątkowych 5 (2)

Jak powszechnie wiadomo, oświadczenia majątkowe pięciorga sędziów TK są tajne. Wywołało to gorącą dyskusję wśród prawników i polityków oraz poruszyło opinię społeczną. Jako podstawę utajnienia oświadczeń wskazano art. 87 § 6 ustawy z dnia 27Dalej