Tag: Helsińska Fundacja Praw Człowieka

0 (0)">
Państwo

O konsekwencjach orzeczeń TSUE dotyczących systemu dyscyplinarnego wobec sędziów w Polsce – NGO’s i środowiska prawnicze 0 (0)

Helsińska Fundacja Praw Człowieka wspólnie z innymi organizacjami pozarządowymi i środowiskiem prawniczym wydała oświadczenie, w którym przedstawia rzeczywisty stan prawny po niedawnych orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. “Jesteśmy bowiem przekonani, że tylko rzetelna informacja oDalej