Tag: Helsińska Fundacja Praw Człowieka

0 (0)">
Trybunał

Julia Przyłębska musi udostępnić HFPC informacje o zmianach składów sędziowskich – wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 0 (0)

Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł, że Trybunał Konstytucyjny jest zobligowany udostępnić Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka sygnatury spraw, w których doszło do zmiany składu sędziowskiego rozpoznającego sprawę oraz wyznaczenia sędziego sprawozdawcy z pominięciem listy alfabetycznej. To efektDalej

5 (1)">
Dokumenty, Poza działami

Polskie władze nie wykonały wyroku ETPC: o wadliwym składzie sędziowskim Trybunału Konstytucyjnego – HFPC informuje Komitet Ministrów Rady Europy 5 (1)

W maju 2021 roku zapadł jeden z kluczowych wyroków Trybunału w Strasburgu dotyczących praworządności w Polsce. W orzeczeniu ze skargi spółki Xero Flor trybunał stwierdził, że udział osoby nieprawidłowo wybranej na stanowisko sędziego Trybunału KonstytucyjnegoDalej