Dzień: 7 grudnia 2018

0 (0)">
Dokumenty

Sędziowie popierają postulaty płacowe pracowników sądów 0 (0)

Wspólne stanowisko przedstawicieli Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, Stowarzyszenia Sędziów „Themis”, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych, Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce i Forum Współpracy Sędziów w sprawie postulatów płacowych pracowników sądów powszechnych i administracyjnych Przedstawiciele stowarzyszeńDalej