Kategoria: Świat

5 (1)">Prof. Jerzy Kranz,
Poza działami, Świat

Jerzy Kranz: Ukraina ma dobre karty w sporze z Rosją przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości. Zarządzenie Trybunału z 16 marca 2022 r. w sprawie środków tymczasowych 5 (1)

I. Nie widać na horyzoncie momentu ani sposobu zakończenie konfliktu w Ukrainie po rosyjskiej agresji z 24 lutego 2022 r. Tym niemniej na arenie międzynarodowej, głównie z inicjatywy Ukrainy, podjęto pierwsze kroki na forach sądowych. TrudnoDalej

5 (1)">
Dokumenty, Poza działami, Świat

Konstytucyjne sądy republik bałtyckich potępiają bez zastrzeżeń akty agresji Federacji Rosyjskiej na niepodległe państwo ukraińskie i jego integralność terytorialną (ang.) 5 (1)

Trzy sądy: dwa konstytucyjne – Trybunał Konstytucyjny Republiki Łotewskiej i Sąd Konstytucyjny Republiki Litewskiej – oraz Sąd Najwyższy Estonii (w jego kognicji są kwestie konstytucyjne) już 2 marca opublikowały wspólny list ze stanowiskiem wobec agresjiDalej

0 (0)">Wsiewołod Kniaziew
Poza działami, Świat

Wsiewołod Kniaziew, prezes SN Ukrainy wzywa Stałą Konferencję Prezesów Sądów Najwyższych Europy Środkowej i Wschodniej do usunięcia prezesa SN Rosji 0 (0)

5 marca Prezes Sądu Najwyższego Ukrainy Wsiewołod Kniaziew przekazał Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego Małgorzacie Manowskiej swój apel do Stałej Konferencji Prezesów Sądów Najwyższych Europy Środkowej i Wschodniej. W apelu tym wyliczył liczne przypadki agresji RosjiDalej