Wycofajcie się! – list otwarty naukowców z WPiA Uniwersytetu Warszawskiego do 7 kandydatów do Sądu Najwyższego, też z UW

2.3
(3)

List otwarty

do

Leszka Boska, Beaty Janiszewskiej, Marcina Krajewskiego,
Jana Majchrowskiego, Ewy Stefańskiej, Aleksandra Stępkowskiego i Kamila Zaradkiewicza*

 

Z wielkim niepokojem i smutkiem przyjęliśmy Państwa decyzję o ubieganiu się o stanowiska sędziów Sądu Najwyższego w ramach naboru ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym.

Nie znamy bliżej motywacji każdego z Państwa. Wiemy jednak, że ubieganie się o te stanowiska w obecnych okolicznościach oznacza pełną akceptację ustaw, które – w sposób oczywiście sprzeczny z Konstytucją RP – skróciły kadencję pochodzących z wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa, zmieniły sposób wyłaniania jej składu i w pełni podporządkowały ją władzy politycznej. Pozbawiły także część sędziów Sądu Najwyższego prawa wykonywania funkcji sędziego poprzez wprowadzenie kryteriów przejścia w stan spoczynku nieznanych w chwili obejmowania przez nich tej funkcji. Ponadto posłużyły do podjęcia próby skrócenia konstytucyjnie określonej kadencji Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. Prowadzi to do naruszenia niezależności sądów i podstawowych gwa­rancji niezawisłości sędziowskiej, będących fundamentem konsty­tucyjnego ustroju Rzeczypospolitej. 

Ubieganie się w tych warunkach o stanowisko sędziego Sądu Najwyższego jest zachowaniem, które wspiera działania noszące znamiona deliktu konstytucyjnego i godzi w zasady etyki zawodu praw­nika. To postępowanie sprzeniewierza się zarazem wychowawczym powinnościom nauczyciela aka­de­mickiego i przysiędze doktorskiej, dlatego budzi nasz zdecydowany sprzeciw. 

Apelujemy więc do Państwa o wycofanie swych kandydatur na sędziów Sądu Najwyższego.

 

Warszawa, we wrześniu 2018 roku

Marek Wąsowicz, Tadeusz Tomaszewski, Maria Zabłocka, Piotr Girdwoyń, Wojciech Brzozowski, Jakub Urbanik, Paweł Marcisz, Eleonora Zielińska, Andrzej Zakrzewski, Monika Płatek, Marcin Matczak, Ewa Gruza, Maciej Taborowski, Piotr Bogdanowicz, Przemysław Konieczniak, Maria Boratyńska, Aleksander Chłopecki, Zbigniew Banaszczyk, Anna Rosner, Anna Rossmanith, Marek Waluga, Małgorzata Modrzejewska, Adam Moniuszko, Marzena Wojtczak, Jowanka Jakubik-Lalik, Anna Dubowik

*Od Redakcji:

dr hab Leszek Bosek – profesor nadzwyczajny UW w Instytucie Prawa Cywilnego
dr hab. Beata Maria Janiszewska – adiunkt w Instytucie Prawa Cywilnego
dr hab. Marcin Krzysztof Krajewski – adiunkt w Instytucie Prawa Cywilnego
dr hab. Jan Majchrowski – profesor nadzwyczajny UW w Instytucie Nauk o Państwie i Prawie
dr Ewa Stefańska – st. wykładowca
dr hab. Aleksander Bogusław Stępkowski – profesor nadzwyczajny UW w w Instytucie Nauk o Państwie i Prawie, kierownik Katedry Socjologii Prawa
dr hab. Kamil Michał Zaradkiewicz – adiunkt w Instytucie Prawa Cywilnego

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 2.3 / 5. Vote count: 3

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments