Tag: ułaskawienie

0 (0)">
Publicystyka

M. Sworzeń: LEXyKON jednostronny. Hasła: Luka. Dębski. Mościcki. Zmazalność kary. Cesarskie uprawnienia. Umysły prawnicze 0 (0)

Ułaskawienie w konstytucji marcowej z roku 1921 jest zapisane następująco: „Prawo darowania i złagodzenia kary, oraz darowania skutków zasądzenia karno-sądowego w poszczególnych wypadkach – przysługuje Prezydentowi Rzeczypospolitej”. Choć obecna konstytucja jest bardziej lakoniczna („Prezydent RzeczypospolitejDalej

0 (0)">
Publicystyka

M. Sworzeń: LEXyKON jednostronny. Hasła: „Wiadomości”. Ułaskawienie M.K. Księga Sędziów. „Pluralis maiestaticus”. Saint-Exupéry 0 (0)

Ostatniego maja około 19,40 włączyłem „Wiadomości”, by obejrzeć relację z posiedzenia Sądu Najwyższego. Razem ze słowami prezentera na ekranie pojawił się napis „Sędziokracja” opatrzony pytajnikiem. Jako prywatny odbiorca zawiodłem publicznego nadawcę, gdyż wbrew jego intencjomDalej