Tag: Grupa Granica

5 (2)">
Poza działami

Boimy się, że kiedyś strzelą: sprawozdanie z działań antyrepresyjnych Grupy Granica, realizowanych przez Kolektyw Szpila i Helsińską Fundację Praw Człowieka 5 (2)

Raport przedstawia formy represji wobec osób niosących pomoc humanitarną na granicy polsko-białoruskiej w 2021 i 2022 roku. Wśród nich znajdują się wielogodzinne przetrzymywanie w lesie w atmosferze zastraszana i braku informacji, agresja werbalna oraz przemoc fizyczna. Od początku roku 2022 zaobserwowano teżDalej

5 (2)">
Państwo, Publicystyka

Danuta Kuroń: Refleksja nad wyjętą spod prawa granicą polsko-białoruską w 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego 5 (2)

Czterdzieści lat temu rządzący PRL uznali, że powstała sytuacja zagrażająca bezpieczeństwu państwa, co uzasadnia zastosowanie środków nadzwyczajnych. Stan wojenny przygotował sztab składający się z aparatu partyjnego oraz funkcjonariuszy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa Obrony Narodowej.Dalej