Tag: Dariusz Drajewicz

0 (0)">
Dokumenty

Protokoły z przesłuchań w KRS kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego. Izba Dyscyplinarna 0 (0)

27 września Sieć Obywatelska – Watchdog Polska otrzymała i opublikowała protokoły z przesłuchań przez zespoły Krajowej Rady Sądownictwa kandydatów do Sądu Najwyższego, przeprowadzonych w sierpniu. Publikujemy w całości te dokumenty w kolejności publikacji na stronie SO-WP. Przesłuchanie kandydatów do Izby Dyscyplinarnej trwały cztery dni,Dalej