Tag: Dariusz Drajewicz

5 (1)">
Dokumenty

O nominacjach, KRS, Jarosławie Dudziczu, rzecznikach dyscyplinarnych, Łukaszu Piebiaku i Dariuszu Drajewiczu w uchwałach Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie 5 (1)

Uchwały Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie z 12 września 2019 r. Uchwała nr 1 Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie z 12 września 2019 r. Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu SąduDalej

0 (0)">
Dokumenty

Protokoły z przesłuchań w KRS kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego. Izba Dyscyplinarna 0 (0)

27 września Sieć Obywatelska – Watchdog Polska otrzymała i opublikowała protokoły z przesłuchań przez zespoły Krajowej Rady Sądownictwa kandydatów do Sądu Najwyższego, przeprowadzonych w sierpniu. Publikujemy w całości te dokumenty w kolejności publikacji na stronie SO-WP. Przesłuchanie kandydatów do Izby Dyscyplinarnej trwały cztery dni,Dalej