Tag: C-508/19

5 (1)">
Poza działami

Wojciech Popiołek w TSUE: „[W Polsce] naruszane są zasady rządów prawa, podziału władz, gwarancje niezależności sędziów oraz zasada lojalnej współpracy” 5 (1)

Wystąpienie przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dniu 22 września 2020 r. sprawie C-508/19 prof. dr. hab. Wojciecha Popiołka, pełnomocnika sędzi Moniki Frąckowiak. Wysoki Trybunale! W swoim wystąpieniu odniosę się do niektórych kwestii wskazanych wDalej