Dzień: 1 kwietnia 2019

Poza działami

Dwa Trybunały, dwa standardy

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej postanowieniem z 1 kwietnia oddalił wniosek prokuratora Tomasza Szafrańskiego, który 19 marca zażądał od TSUE wyłączenia przewodniczącego składu, prezesa Trybunału Koena Lenaertsa. Prezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Koen Lenaerts od rozpoznaniaDalej