Dzień: 15 kwietnia 2019

Dokumenty

Sędziowie apelacji szczecińskiej o sprawie wszczętej przez rzecznika dyscyplinarnego Piotra Brodniaka przeciwko sędzi Alinie Czubieniak

Uchwała Zgromadzenia ogólnego sędziów apelacji szczecińskiej z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie wszczętej przez rzecznika dyscyplinarnego Piotra Brodniaka przeciwko sędzi Alinie Czubieniak i zawieszenia wszystkich postępowań dyscyplinarnych Zgromadzenie ogólne sędziów apelacji szczecińskiej: WyrażaDalej