Tag: Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Łódzkiej

0 (0)">
Dokumenty

Apelacja Łódzka też… 0 (0)

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Łódzkiej, reprezentujące sędziów Sądu Apelacyjnego w Łodzi oraz sędziów okręgowych i rejonowych okręgów kaliskiego, łódzkiego, piotrkowskiego, płockiego i sieradzkiego: apeluje o nieusuwanie z Sądu Najwyższego sędziów, którzy „gotowi są zajmować stanowiskoDalej