Dzień: 12 czerwca 2018

0 (0)">
Państwo

Wyznaczanie sędziów dyscyplinarnych bez ich zgody przez ministra sprawiedliwości narusza zasady konstytucyjne – stwierdza A. Bodnar 0 (0)

Powierzanie sędziemu przez ministra sprawiedliwości funkcji sędziego sądu dyscyplinarnego, bez jego zgody i możliwości odwołania się, narusza zasady konstytucyjne – ocenia Rzecznik Praw Obywatelskich Taka arbitralna decyzja organu władzy wykonawczej wobec przedstawiciela władzy sądowniczej nieDalej