Sąd Najwyższy: rzecznik komunikuje, a prof. Małgorzata Gersdorf pisze do Marka Kuchcińskiego

19 marca rzecznik prasowy Sądu Najwyższego, sędzia Michał Laskowski opublikował komunikat:

W związku z publicznymi wypowiedziami prominentnych przedstawicieli rządu (Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry i wiceministra Patryka Jakiego) oraz sejmu (Pani poseł Krystyny Pawłowicz) dotyczącymi zwołania pierwszego posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa, które odczytać można nie tylko jako wywieranie presji na Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, ale wręcz jako grożenie inicjowaniem co najmniej postępowania dyscyplinarnego, należy przypomnieć, że Pierwszy Prezes SN Małgorzata Gersdorf zna swój ustawowy obowiązek i konsekwentnie deklaruje, że zwoła pierwsze posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa.
Wobec wątpliwości natury proceduralnej związanych ze wskazywaniem Marszałkowi Sejmu kandydatów do KRS, Pierwszy Prezes SN zwróciła się dzisiaj do Marszałka Sejmu z prośbą o ich wyjaśnienie. Chodzi o uniknięcie zarzutów nieprawidłowego wyłonienia członków KRS.
Niezrozumiałe są nerwowe reakcje dotyczące postawy Pierwszego Prezesa w sytuacji, gdy od wyboru sędziów – członków KRS minęło 12 dni, a od ostatniego posiedzenia KRS nieco ponad dwa tygodnie.
Publiczne formułowanie pogróżek pod adresem Pierwszego Prezesa SN przez przedstawicieli władzy wykonawczej i ustawodawczej jest natomiast niedopuszczalne w demokratycznym państwie prawa.

W Komunikacie mowa jest o poniższym liście prof. Małgorzaty Gersdorf, który w całości reprodukujemy:

2018.03.19%20 %20Wniosek%20do%20Marsza%C5%82ka%20Sejmu%20RP

Ocena Czytelników
[Razem: 3 Średnio: 4]
Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Możesz komentować z użyciem konta WordPress.com, Twittera, Facebooka, lub Google+.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Powiadom o