Tag: Krystyna Pawłowicz

0 (0)">
Dokumenty, Trybunał

Jak komisje sejmowe debatowały nad „Informacją o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2020 roku” 0 (0)

W porządku obrad 52 posiedzenie Sejmu znalazł się punkt zatytułowany „Informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2020 roku wraz ze sprawozdaniem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Ustawodawczej”. Dalej