Tag: Mirosłąw Wyrzykowski

4.6 (23)">
Poza działami

Mirosław Wyrzykowski: Widmo państwa autorytarnego stoi u drzwi Twojego domu. Nie zapuka do drzwi. Wejdzie bez zaproszenia. I zostanie na długo 4.6 (23)

Wystąpienie prof. Mirosława Wyrzykowskiego, sędziego Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, wygłoszone podczas 48. Konferencji Prezesów Europejskich Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych w Wiedniu Szanowny Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Bardzo dziękuję za zaszczyt wystąpienia na 48.Dalej

5 (1)">
Poza działami

Państwo prawa – współczesne wyzwania dla prawa publicznego w Polsce i Europie: Garlicki, Rzepliński, Wyrzykowski na Konferencji Jubileuszowej prof. Stanisława Biernata (video) 5 (1)

6 czerwca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła się konferencja naukowa, która zgromadziła kwiat nauk prawnych. Celem konferencji było uczczenie jubileuszu Prof. Stanisława Biernata, wybitnego polskiego prawnika, specjalisty w zakresie prawa Unii Europejskiej,Dalej