Dzień: 18 czerwca 2019

0 (0)">
Poza działami

Izba Dyscyplinarna SN donosi do sądów najwyższych, europejskich rad sądownictwa i sądowych organów dyscyplinarnych państw członkowskich UE na sędziów i prokuratorów, którzy zwalczali polskich patriotów 0 (0)

Na internetowej stronie Sądu Najwyższego opublikowano komunikat o udostępnieniu Uchwały nr 7 Zgromadzenia sędziów Izby Dyscyplinarnej z dnia 13 maja 209 r., w której zawarto stanowisko Izby Dyscyplinarnej SN w przedmiocie informacji dla sądów najwyższych,Dalej