Tag: Zgromadzenie Sędziów Sądów Wojskowych

0 (0)">
Dokumenty

Uchwała Zgromadzenia Sędziów Sądów Wojskowych z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie odroczenia opiniowania kandydatów na sędziów wojskowych 0 (0)

Zgromadzenie Sędziów Sądów Wojskowych w trosce o zachowanie właściwego przebiegu procedury nominacyjnej na wolne stanowiska sędziowskie, odracza opiniowanie kandydatów do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziów Wojskowych Sądów Garnizonowych: w Lublinie, Olsztynie oraz Szczecinie do czasu ostatecznego rozstrzygnięciaDalej