Tag: Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Gorzowskiego

5 (5)">
Poza działami

Zorganizowana akcja szkalowania sędziów nie jest efektem kłótni między sędziami braku dekomunizacji – sędziowie z Gorzowa w sprawie Jarosława Dudzicza 5 (5)

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Gorzowskiego z dnia 14 października 2019 r. w sprawie doniesień medialnych dotyczących Jarosława Dudzicza My, sędziowie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Gorzowskiego, zważywszy na doniesienia medialne wskazujące na: uzasadnione podejrzenie, żeDalej