Tag: zdanie odrębne

5 (1)">
Państwo, Trybunał

Mariusz Muszyński: „[…] sposób procedowania przez Prezes TK (obecnie byłą już Prezes TK) narusza zasady ekonomiki procesowej” i odpowiedź Julii Przyłębskiej 5 (1)

…. tak napisał w zdaniu odrębnym dr hab. Mariusz Muszyński, zasiadający w pięcioosobowym składzie Trybunału Konstytucyjnego, który umorzył 8 listopada 2022 r. postępowanie w sprawie Sk 15/22. Publikujemy całe zdanie odrębne M. Muszyńskiego oraz odpowiedźDalej