Tag: zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa

0 (0)">
Dokumenty, Poza działami

Michał Romanowski: NeoKRS podżega prezesów sądów powszechnych do niewykonywania wykonalnych i prawomocnych orzeczeń sądów 0 (0)

W opublikowanym 28 października Oświadczeniu prof. Michał Romanowski informuje, że działając w imieniu sędziów Igora Tuleyi i Pawła Juszczyszyna złożył  zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez członków neo-Krajowej rady Sądownictwa. Poniżej – teksty Oświadczenia iDalej