Tag: zasada warunkowości

0 (0)">
Dokumenty

Europosłowie poirytowani biernością Komisji wobec łamania zasad praworządności grożą pozwem do TSUE. Szefowie frakcji piszą do Przewodniczącej Komisji 0 (0)

W przyjętej 25 marca rezolucji (529 głosów za,148 przeciw, 10 wstrzymujących się) posłowie do Parlamentu Europejskiego  przypomnieli, że łamanie zasad praworządności w państwach członkowskich może mieć wpływ na prawidłowe zarządzanie budżetem UE. Ostrzegają Komisję Europejską,Dalej