Tag: zagadnienie prawne

5 (2)">
Państwo

Nie ma sporu kompetencyjnego pomiędzy Sądem Najwyższym, Sejmem a Prezydentem – stwierdza Stanowisko Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie 5 (2)

22 stycznia 2020 r. Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie jednogłośnie podjęła stanowisko wyjaśniające trwający spór pomiędzy Sądem Najwyższym a Trybunałem Konstytucyjnym dotyczący planowanego na dzisiaj posiedzenia połączonych trzech Izb Sąd Najwyższy. Sporem kompetencyjnym nie jestDalej

5 (1)">
Dokumenty

Prof. Małgorzata Gersdorf występuje do połączonych izb SN – Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – o usunięcie rozbieżności w orzecznictwie 5 (1)

Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego, prof. Małgorzata Gersdorf, wydała 15 stycznia Oświadczenie w związku z wystąpieniem z wnioskiem o usunięcie rozbieżności występującej w orzecznictwie Sądu Najwyższego przez skład połączonych izb – Izbę Cywilną, Izbę Karną orazDalej