Tag: Xero Flor

5 (1)">
Dokumenty, Poza działami

Polskie władze nie wykonały wyroku ETPC: o wadliwym składzie sędziowskim Trybunału Konstytucyjnego – HFPC informuje Komitet Ministrów Rady Europy 5 (1)

W maju 2021 roku zapadł jeden z kluczowych wyroków Trybunału w Strasburgu dotyczących praworządności w Polsce. W orzeczeniu ze skargi spółki Xero Flor trybunał stwierdził, że udział osoby nieprawidłowo wybranej na stanowisko sędziego Trybunału KonstytucyjnegoDalej

5 (4)">
Trybunał

Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku o wyroku z 10 marca: kolejny gorszący przykład orzecznictwa naruszającego Konstytucję 5 (4)

Oświadczenie sędziów Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku z 13 marca 2022 roku Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku czują się moralnie zobowiązani do publicznego wyrażenia swojego zdecydowanie krytycznego stanowiska wobec wydania przez Trybunał Konstytucyjny w dniuDalej