Tag: wybór członków KRS

0 (0)">
Państwo

Sędziowie sądów administracyjnych o przywróceniu prawidłowego składu KRS oraz o powołaniach na stanowisko sędziego dokonanych na wniosek neoKRS 0 (0)

Stanowisko zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych z 19 listopada 2023 r. w sprawie działań zmierzających do przywrócenia praworządności w zakresie prawidłowego składu KRS oraz powołań na stanowisko sędziego dokonanych na wniosek KRS działającej wDalej