Tag: Wojciech Brzozowski

0 (0)">
Poza działami

Co o niezależności organów konstytucyjnych państwa (w tym – Rzecznika Praw Obywatelskich) pisał nowy zastępca RPO – dr hab. Wojciech Brzozowski 0 (0)

Wojciech Brzozowski, doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, postać mało lub w ogóle nieznana szerszej publiczności, pojawił się w okolicznościach skandalicznego sposobu odwołania dr Hanny Machińskiej z funkcji zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich. Ma być jej następcą.Dalej