Tag: Włodzimierz Wróbel

4 (1)">
Państwo, Poza działami

Komunikat Izby Dyscyplinarnej SN o orzeczeniu w sprawie immunitetu sędziego Włodzimierza Wróbla i wielkoduszności składu orzekającego oraz komentarz 4 (1)

Blisko 24 godziny po odmowie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego uchylenia immunitetu sędziemu SN prof. Włodzimierzowi Wróblowi, kiedy już przez media przetoczyła się fala komentarzy dziennikarzy i polityków, rzecznik ID Piotr Falkowski opublikował na stronie internetowejDalej

5 (1)">
Dokumenty

Państwo policyjne w Sądzie Najwyższym – policja decyduje, kto może uczestniczyć w rozprawie, sprawdzając, czy adwokat to osoba poszukiwana 5 (1)

Policja nie dopuściła adwokatów do sprawy immunitetu sędziego Sądu Najwyższego prof. Włodzimierza Wróbla. Zaniepokojony Rzecznik Praw Obywatelskich pisze do I prezes SN Wbrew przepisom prawa policjanci uniemożliwili adwokatom – przedstawicielom organizacji społecznych – udział wDalej