Tag: Władysław Frasyniuk

0 (0)">
Poza działami

Apel do funkcjonariuszy policji 0 (0)

Funkcjonariusze policji! Nosicie mundury, a na nich polskie godło państwowe. Coraz częściej to naprzeciw Wam stajemy dziś na polskich ulicach, choć występujemy w obronie tego samego, ustanowionego Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządku prawnego, którego ślubując, przysięgaliście strzec. I doświadczamy z Waszej strony represji. WidzimyDalej