Tag: Wiesław Kozielewicz

0 (0)">
Poza działami

Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN odroczyła wydanie uchwały w sprawie doprowadzenia sędziego Igora Tuleyi na przesłuchanie (video) 0 (0)

17 listopada trzyosobowy skład w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej miał rozstrzygnąć odwołanie prokuratury na kwietniową decyzję sędziego nieistniejącej już Izby Dyscyplinarnej SN Adama Rocha (orzeka teraz w Izbie Karnej SN), oddalającego wniosek prokuratury. Składowi przewodniczy prezesDalej