Tag: Union Internationale des Avocats (UIA)

5 (3)">
Poza działami

Międzynarodowa Unia Adwokatów zachęca polskie władze do podjęcia środków niezbędnych dla przywrócenia obywatelom polskim wiary w polski system sądowniczy 5 (3)

Rada Zarządzająca UIA [Union Internationale des Avocats – Międzynarodowa Unia Adwokatów] (UIA Governing Board) na 63. Kongresie w Luksemburgu niniejszym uchwala Rezolucję, w której wyraża głębokie zaniepokojenie alarmującymi próbami osłabienia praworządności w wielu regionach świata,Dalej