Tag: uchwała 3 połączonych izb SN z 23 stycznia

0 (0)">
Legislacja

Druk senacki nr 50: Opinia Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” do projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw 0 (0)

Przed miesiącem czterdziestu pięciu Senatorów wniosło do Marszałka Senatu o podjęcie postępowania w sprawie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw. 20 lutego Stowarzyszenia Sędziów PolskichDalej