Tag: Tomasz Tadeusz Koncewicz

4 (5)">
Komentarze i opinie

Tomasz Tadeusz Koncewicz: Czy istnieje wyższość Konstytucji RP nad prawem UE? Post scriptum do publikacji w „Rzeczpospolitej” 4 (5)

11 października „Rzeczpospolita” opublikowała artykuł Pawła Rochowicza poświęcony porównaniu stanowisk poszczególnych partii, biorących udział w tegorocznych wyborach, wobec istotnych zagadnień praworządności, prawa i instytucji prawa w Polsce. Ponieważ szczególne znaczenie miała mieć odpowiedź na pytanieDalej