Tag: terroryzm

0 (0)">
Dokumenty

TSUE uznał, że poszanowanie praw podstawowych wymaga, aby uprawnienia przewidziane w dyrektywie PNR były ograniczone do tego, co jest ściśle niezbędne 0 (0)

W wyroku wydanym 21 czerwca 2022r. Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że w przypadku braku rzeczywistego i aktualnego lub przewidywalnego zagrożenia terrorystycznego, przed którym stoi państwo członkowskie, prawo Unii stoi na przeszkodzie przepisom krajowym przewidującym przekazywanieDalej