Tag: Strefa Schengen

0 (0)">
Poza działami

Wystąpienie generalne RPO: zmiana rozporządzenia MSWiA jest sprzeczna z duchem Konwencji Genewskiej ale także z prawem krajowym, w tym z Konstytucją RP 0 (0)

Zmiany w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji teoretycznie nie odnoszą się wprost do osób, które deklarują zamiar ubiegania się o ochronę międzynarodową ale de facto uniemożliwiają im przekroczenie granicy RP, a osobom, które dokonały już tego w sposóbDalej