Tag: Straż Graniczna

5 (2)">
Poza działami

Boimy się, że kiedyś strzelą: sprawozdanie z działań antyrepresyjnych Grupy Granica, realizowanych przez Kolektyw Szpila i Helsińską Fundację Praw Człowieka 5 (2)

Raport przedstawia formy represji wobec osób niosących pomoc humanitarną na granicy polsko-białoruskiej w 2021 i 2022 roku. Wśród nich znajdują się wielogodzinne przetrzymywanie w lesie w atmosferze zastraszana i braku informacji, agresja werbalna oraz przemoc fizyczna. Od początku roku 2022 zaobserwowano teżDalej

0 (0)">
Państwo

Helsińska Fundacja Praw Człowieka: Pushbacki na granicy polsko-białoruskiej są rażąco sprzeczne z prawem, orzekł WSA w Warszawie 0 (0)

Sprawa dotyczyła Syryjczyka, który został zatrzymany, a następnie wypchnięty na Białoruś przez Straż Graniczną w listopadzie 2021. W ocenie sądu, postanowienie Komendanta Placówki Straży Granicznej, na podstawie którego dokonano push-backu, jest nieważne. Było wydane z rażącym naruszeniem przepisów prawa (m.in.Dalej