Tag: Straż Graniczna

0 (0)">
Poza działami

Wystąpienie generalne RPO: zmiana rozporządzenia MSWiA jest sprzeczna z duchem Konwencji Genewskiej ale także z prawem krajowym, w tym z Konstytucją RP 0 (0)

Zmiany w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji teoretycznie nie odnoszą się wprost do osób, które deklarują zamiar ubiegania się o ochronę międzynarodową ale de facto uniemożliwiają im przekroczenie granicy RP, a osobom, które dokonały już tego w sposóbDalej

0 (0)">
Państwo

UE powinna zająć się problemem odsyłania uchodźców na Białoruś – stanowisko HFPC, Amnesty International i Human Rights Watch 0 (0)

Polska, wbrew decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, odmawia na granicy wjazdu osobom poszukującym ochrony międzynarodowej. Komisja Europejska powinna podjąć działania dotyczące odsyłania przez Polskę osób ubiegających się o ochronę międzynarodową na Białoruś – stwierdziły organizacjeDalej