Tag: Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”

1 (1)">
Dokumenty, Poza działami

Myli się Piotr Schab, jeśli sądzi, że złamie sędziego Piotra Gąciarka czy innych sędziów wiernych ślubowaniu sędziowskiemu 1 (1)

Uchwała Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia w sprawie sędziego Piotra Gąciarka Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia z niesmakiem, acz bez zdziwienia, odbiera przymusowe przeniesienie sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie Piotra Gąciarka z Wydziału Karnego, gdzie dotychczas orzekał,Dalej

0 (0)">
Dokumenty

Prawo to porządek i bezpieczeństwo zbudowane na gruncie praw człowieka i obywatela – manifest programowy SSP „Iustitia” i dwie uchwały 0 (0)

Uchwała nr 3 XXVI Zwyczajnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” w dniu 17 kwietnia 2021 r. (manifest programowy) Granice demokracji konstytucyjnej wyznacza prawo będące środkiem do osiągnięcia zasadniczych celów wyrażonych w Konstytucji, a jednocześnieDalej