Tag: Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”

0 (0)">
Dokumenty

Tomasza Szmydta powołał w 2018 Zbigniew Ziobro do zespołu ds. czynności Ministra Sprawiedliwości podejmowanych w postępowaniach dyscyplinarnych sędziów i asesorów 0 (0)

SSP „Iustitia” na swoim profilu FB przypomina o jednej z istotnych ról, którą ówczesny minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powierzył sędziemu Tomaszowi Szmydtowi (obecnie przebywającemu na Białorusi) jako Dyrektorowi Wydziału Prawnego w Biurze Krajowej Rady SądownictwaDalej

0 (0)">
Dokumenty

Wymiar sprawiedliwości pod presją. Represje jako metoda walki o przejęcie kontroli nad władzą sądowniczą i prokuraturą w Polsce w latach 2015-2023. Aktualizacja raportu 0 (0)

SSP „Iustitia” przedstawiło na swojej stronie internetowej aktualizację raportu „Wymiar sprawiedliwości pod presją”. Pierwsza edycja „Raportu” ukazała się w 2019 r. – opublikowana została także w „Monitorze Konstytucyjnym”. Wstęp do Raportu W 2017 r. w Polsce wDalej

0 (0)">
Legislacja, Państwo

Iustitia o projekcie naprawczym Ministerstwa Sprawiedliwości: Niezbędna jest głęboka, całościowa reforma ustrojowa 0 (0)

Opinia Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” w sprawie projektu z 14-12-2023 r. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych Uwagi wprowadzające Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” w pełni podziela zawartą w uzasadnieniu opiniowanego projektuDalej