Tag: Stowarzyszenie Sędziów Bułgarskich

0 (0)">
Państwo, Świat

Deklaracja Stowarzyszenia Sędziów Bułgarskich dotycząca zawieszenia polskiej KRS w ENCJ 0 (0)

Stowarzyszenie Sędziów Bułgarskich Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów Do: Zgromadzenie Plenarne Najwyższej Rady Sądownictwa DEKLARACJA Stowarzyszenia Sędziów Bułgarskich dotycząca decyzji przyjętej przez zgromadzenie ogólne Najwyższej Rady Sądownictwa (SJC) dotyczącej wstrzymania się od głosowania nad przedstawioną przezDalej