Tag: Stanisław Piotrowicz

2 (1)">
Komentarze i opinie, Trybunał

Kodeks Etyczny Sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Czy K. Pawłowicz i S. Piotrowicz spełniają jego surowe wymogi? A Julia Przyłębska, czy Kodeksu przestrzega? 2 (1)

Na tak postawione pytania z łatwością odpowie nawet niezbyt uważny obserwator groteskowych wyborów na urząd sędziego Trybunału Konstytucyjnego. I każdy, kto cokolwiek wie o funkcjonowaniu tego sądu, w tym o zachowaniach osoby wyznaczonej przez prezydentaDalej

Dokumenty

Protokoły z przesłuchań w KRS kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego. Izba Dyscyplinarna

27 września Sieć Obywatelska – Watchdog Polska otrzymała i opublikowała protokoły z przesłuchań przez zespoły Krajowej Rady Sądownictwa kandydatów do Sądu Najwyższego, przeprowadzonych w sierpniu. Publikujemy w całości te dokumenty w kolejności publikacji na stronie SO-WP. Przesłuchanie kandydatów do Izby Dyscyplinarnej trwały cztery dni,Dalej